YOU ARE HERE :   Tin Tức Hỗ Trợ Bảo Hành

Hướng dẫn cài đặt Xiaomi Mini làm repeater wifi phiên bản mới nhất

Bài viết hướng dẫn thiết lập cài đặt thiết bị wifi Xiaomi Mini sử dụng chức năng Repeater wifi ( nối sóng không dây ) phiên bản mới nhất thông qua các bước chi tiết và hình ảnh minh họa, dễ thực hiện cho người mới bắt đầu:
* Bước 1: Kết nối nguồn điện để khởi động Xiaomi Mini
* Bước 2: Sau khi khởi động bạn kết nối wifi với Xiaomi Mini như hình …

Chi tiết »

Hướng dẫn cài đặt Xiaomi Mini làm repeater wifi phiên bản mới nhất

Hướng dẫn cài đặt Xiaomi Mini làm repeater wifi phiên bản mới nhất

Bài viết hướng dẫn thiết lập cài đặt thiết bị wifi Xiaomi Mini sử dụng chức năng Repeater wifi ( nối sóng không dây ) phiên bản mới nhất thông qua các bước chi tiết và hình ảnh minh họa, dễ thực hiện cho người mới bắt đầu:
* Bước 1: Kết …

Chi tiết »